Thông báo

Bảng thống kê xổ số Power 6/55 tính tới thời điểm này

Bộ số Thống kê XS Power từ 22-05-2024 đến 21-06-2024
01
4.4% 4 lần
39
4.4% 4 lần
47
4.4% 4 lần
51
4.4% 4 lần
08
3.3% 3 lần
10
3.3% 3 lần
13
3.3% 3 lần
16
3.3% 3 lần
20
3.3% 3 lần
36
3.3% 3 lần
38
3.3% 3 lần
43
3.3% 3 lần
49
3.3% 3 lần
07
2.2% 2 lần
12
2.2% 2 lần
23
2.2% 2 lần
24
2.2% 2 lần
26
2.2% 2 lần
29
2.2% 2 lần
30
2.2% 2 lần
31
2.2% 2 lần
32
2.2% 2 lần
42
2.2% 2 lần
45
2.2% 2 lần
52
2.2% 2 lần
53
2.2% 2 lần
55
2.2% 2 lần
02
1.1% 1 lần
04
1.1% 1 lần
05
1.1% 1 lần
06
1.1% 1 lần
14
1.1% 1 lần
15
1.1% 1 lần
18
1.1% 1 lần
19
1.1% 1 lần
21
1.1% 1 lần
22
1.1% 1 lần
25
1.1% 1 lần
27
1.1% 1 lần
33
1.1% 1 lần
34
1.1% 1 lần
35
1.1% 1 lần
37
1.1% 1 lần
40
1.1% 1 lần
44
1.1% 1 lần
50
1.1% 1 lần
54
1.1% 1 lần
03
0% 0 lần
09
0% 0 lần
11
0% 0 lần
17
0% 0 lần
28
0% 0 lần
41
0% 0 lần
46
0% 0 lần
48
0% 0 lần