Thông báo

Thống kê nhanh kết quả xổ số Vietlott

Bộ số Thống kê XS Mega từ 24-05-2024 đến 23-06-2024
25
7.14% 6 lần
04
4.76% 4 lần
11
4.76% 4 lần
19
4.76% 4 lần
23
4.76% 4 lần
27
4.76% 4 lần
02
3.57% 3 lần
08
3.57% 3 lần
15
3.57% 3 lần
17
3.57% 3 lần
26
3.57% 3 lần
03
2.38% 2 lần
07
2.38% 2 lần
09
2.38% 2 lần
13
2.38% 2 lần
14
2.38% 2 lần
16
2.38% 2 lần
24
2.38% 2 lần
28
2.38% 2 lần
31
2.38% 2 lần
34
2.38% 2 lần
35
2.38% 2 lần
37
2.38% 2 lần
39
2.38% 2 lần
40
2.38% 2 lần
45
2.38% 2 lần
01
1.19% 1 lần
05
1.19% 1 lần
10
1.19% 1 lần
12
1.19% 1 lần
18
1.19% 1 lần
21
1.19% 1 lần
29
1.19% 1 lần
30
1.19% 1 lần
32
1.19% 1 lần
33
1.19% 1 lần
41
1.19% 1 lần
42
1.19% 1 lần
44
1.19% 1 lần
06
0% 0 lần
20
0% 0 lần
22
0% 0 lần
36
0% 0 lần
38
0% 0 lần
43
0% 0 lần